Patyczki rattanowe o zapachu Egzotycznej Rozy & Afrykanskiego Geranium

Patyczki rattanowe o zapachu Egzotycznej Róży & Afrykańskiego Geranium

Wszystkie nasze kompozycje w patyczkach zapachowych Botanica od Air Wick są wykonane z egzotycznych naturalnych składników, starannie pozyskiwanych z poszanowaniem naszej planety.

ODKRYJ NOWE,
EGZOTYCZNE
ZAPACHY
BOTANICA Z
DODATKIEM
ODPOWIEDZIALNIE
POZYSKIWANYCH
SKŁADNIKÓW

  • Nasze zapachy Botanica są tworzone z egzotycznych składników naturalnego pochodzenia pozyskiwanych odpowiedzialnie i z dbałością o przyrodę.
  • Wszystkie nasze zapachy wypełnione są naturalnymi olejkami eterycznymi i nie zwierają ftalanów, acetonu ani barwników.
  • W naszych patyczkach zapachowych wykorzystujemy naturalne łodygi rattanu, aby delikatnie rozproszyć wyśmienity zapach, który utrzymuje się do 45 dni.

JAK UŻYWAĆ SPRAY’U BOTANICA BY AIR WICK?

Po prostu zdejmij nasadkę, włóż rattanowe patyczki i ciesz się naturalnym doświadczeniem naszych egzotycznych zapachów.

SKŁADNIKI

Uwaga. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Zawiera Linalool, Tetrahydrolinalool, Limonene, 3-(p-ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde, pmethoxybenzyl acetate, Delta-Damascone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Długotrwały zapach

W naszych patyczkach zapachowych wykorzystujemy naturalne łodygi rattanu, aby delikatnie rozproszyć wyśmienity zapach, który utrzymuje się do 45 dni.