Świece

1. Gdzie mogę postawić świecę Air Wick®?

Zalecamy postawienie świecy na równej powierzchni w miejscu, w którym zapewniona jest dobra wentylacja. Przed użyciem należy uważnie przeczytać środki ostrożności umieszczone na opakowaniu.
Nie używać, jeśli szkło jest uszkodzone. Nie wkładać do świeczki przedmiotów (np. zapałek). Nie należy pozostawiać palącej się świeczki bez nadzoru albo na dłużej niż 4 godziny. Należy stawiać na płaskich powierzchniach odpornych na wysokie temperatury. Nie pal świeczek bezpośrednio na lub blisko przedmiotów, które mogłyby się łatwo zapalić (np. zapałek, firanek).
Dodatkowe informacje podano w odpowiedzi na zamieszczone poniżej pytanie dotyczące wymogów bezpieczeństwa.

 

2. W jaki sposób usunąć pozostały wosk ze szklanego pojemnika? Czy pojemnik nadaje się do ponownego wykorzystania?

Produkt został zaprojektowany w taki sposób, że nie da się całkowicie usunąć z niego wosku. Nie należy zatem podejmować prób usunięcia wosku z pojemnika.

3. Czy po całkowitym wypaleniu się wosku mogę ponownie wykorzystać szklany pojemnik? Czy mogę włożyć do środka własne świeczki?

Nie, pojemnik nie powinnien być ponownie wykorzystywany.

4. Czy knot wymaga przycięcia za każdym razem?

Aby uniknąć nadmiernego dymienia, zaleca się regularne przycinanie knota na długość 1 cm.

5. Czy ta świeca powoduje powstawanie dużej ilości sadzy osadzającej się na meblach i ścianach?

Nie 

6. Jak długo utrzymuje się zapach?

Długość utrzymywania się zapachu zależy od wielu czynników (wielkość pomieszczenia, wentylacja itp.) dlatego może się różnić w zależności od ilości wymienionych czynników. 

7. W jaki sposób należy używać świec?

Świece należy palić w zasięgu wzroku.
Trzymać z dala od przedmiotów, które mogłyby się zapalić.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Pojemnik na wosk musi być wolny od zanieczyszczeń.
NIE dopuszczać do stykania się płomienia ze szkłem.
ZAPRZESTAĆ palenia świecy, gdy pozostało około 12,7 mm stałego wosku, aby nie dopuścić do pęknięcia szkła.
Knot nie zawiera ołowiu. 

8. Jakie są wymogi związane z bezpieczeństwem?

Chronić przed dziećmi i zwierzętami. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytaj etykietę. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać środki ostrożności umieszczone na opakowaniu. Należy zachować opakowanie, aby w razie konieczności móc ponownie przeczytać jego treść. Błąd w przestrzeganiu instrukcji może powodować niebezpieczeństwo pożaru, obrażenia osobiste albo stłuczenie szkła. Szkło jest gorące podczas i po użyciu. Nie używać, jeśli szkło jest uszkodzone. Nie wkładać do świeczki przedmiotów (np. zapałek). Nie należy pozostawiać palącej się świeczki bez nadzoru albo na dłużej niż 4 godziny. Zawsze pozostawiaj przynajmniej 20cm między palącymi się świeczkami. Należy stawiać na płaskich powierzchniach odpornych na wysokie temperatury. Nie pal świeczek bezpośrednio na lub blisko przedmiotów, które mogłyby się łatwo zapalić (np. zapałek, firanek). Przechowywać świeczkę w pozycji pionowej, otworem do góry. Nie używać na gorących powierzchniach (np. telewizorze) albo powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu przez kontakt z ciepłem. Utrzymywać knot o długości 1 cm, aby uniknąć nadmiernego palenia. Nie przenosić podczas palenia aż do momentu, gdy zastygnie wosk. Nie pozwól, aby ogień dotykał szkła. Zaprzestać używania, jeśli pozostało mniej niż 1 cm wosku i nigdy nie pozwolić, żeby świeczka wypaliła się do końca. Gasić świeczkę lekkim dmuchnięciem.