Air Wick Air Spray Tropikalny Eukaliptus & Frezja

Opis produktu

Co tu wybrać? Tyle kolorów i zapachów! Przepełnia Cię zachwyt i wdzięczność. Wyprawa do ogrodu botanicznego. Wielobarwna i ciepła oranżeria. Wszystko w kontrze do codziennej szarości. Nic nie jest tu zwyczajnie. Nic nie jest banalne. Nawet połączenia – orzeźwiający eukaliptus spotyka zabójczo wonną frezję. Aż chciałoby się uściskać ogrodnika! Air Wick Air Spray Tropikalny Eukaliptus & Frezja to przyjemność i bogactwo tropikalnych aromatów w Twoim domu. Formuła nie jest oparta na wodzie i nie tworzy wilgotnej mgiełki. Nasz produkt to 100% naturalnych propelentów i gwarancja usunięcia nieprzyjemnych zapachów. A dzięki skoncentrowanemu zapachowi możesz cieszyć się pięknym zapachem nawet przez godzinę.

Dziękujemy za zakup odświeżacza powietrza w aerozolu Air Wick. Poniżej znajdziesz kilka przydatnych wskazówek, które pozwolą Ci cieszyć się swoim ulubionym zapachem dzięki odświeżaczowi powietrza w aerozolu Air Wick.

Przede wszystkim – podczas rozpylania trzymaj pojemnik pionowo. Rozpylanie produktu w odwróconej pozycji może powodować niewłaściwe uwalnianie zapachu. Odświeżacze w aerozolu Air Wick zawierają w 100% naturalny propelent, a trwałość zapachu uzależniona jest od ilości rozpylonego produktu, wentylacji w pomieszczeniu oraz występowania w powietrzu zapachów przed użyciem produktu. Pojemnik zawierający ok 227 g produktu wystarcza średnio na 45 czterosekundowych „psiknięć”.

Jeśli używasz odświeżacza powietrza Air Wick w aerozolu zgodnie z zaleceniami, możesz go używać w pobliżu dzieci i zwierząt domowych (za wyjątkiem ptaków). Jednak nie należy nigdy stosować produktu bezpośrednio na sierść/skórę zwierząt domowych.

Odświeżacze Air Wick w aerozolu nie są przeznaczone do użytku jako środek owadobójczy. Jeżeli pojemnik jest pełny, można go wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci. Jeżeli jest pusty, nadaje się do recyklingu.

Przed użyciem zapoznaj się ze wszystkimi informacjami na opakowaniu.
Zawsze stosuj się do instrukcji oraz środków ostrożności umieszczonych na opakowaniu.
Pełna informacja dotycząca środków ostrożności oraz instrukcji użycia znajduje się na opakowaniu.
Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Używać zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Stosować wyłącznie jak wskazano. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Przed użyciem zapoznaj się ze środkami ostrożności i instrukcją, którą zachowaj. Ze względów bezpieczeństwa przeczytaj uważnie i stosuj instrukcję obsługi umieszczoną na puszce z aerozolem i na opakowaniu urządzenia Freshmatic. Nie kieruj urządzenia bezpośrednio na pożywienie, tkaniny lub powierzchnie. W przypadku kontaktu z powierzchnią, natychmiast przetrzyj powierzchnię wilgotną szmatką.

INFORMACJA DLA RODZICÓW: Używać tylko zgodnie z zaleceniami. Umyślne używanie niezgodnie z przeznaczeniem poprzez celowe koncentrowanie i wdychanie zawartości pojemnika może nieść ze sobą szkodliwe skutki. Reaguj, gdy ktoś wdycha produkt. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony www.inhalant.org

EA_3209553