Air Wick® Aerozol - Bez i Orzeźwiająca Bawełna

Cechy produktu

  • Wyjątkowy zapach
  • Eliminue nieprzyjemne zapachy
  • Utrzymuje się do 1 godziny
  • Działa w kilka sekund

Dostępny w: 500ml

Opis produktu

Odświeżacz powietrza w aerozolu 4 w 1. Subtelna kompozycja bawełny, wzbogaconą o zapach kwiatów bzu.

Trzymaj puszkę pionowo, skieruj wylot sprayu w kierunku środka pomieszczenia i naciśnij przycisk.

Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Rozmyślne nadużycie przez świadome wytwarzanie wysokich stężeń i wdychanie zawartości może być szkodliwe lub śmiertelne. Nie wdychać aerozolu. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Ekstremalne temperatury mogą występować w pobliżu silników samochodowych, piecyków i kominków. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie rozpylać w pobliżu gorących powierzchni lub włączonego sprzętu elektrycznego.

PL_PL_05011417559383

Product Code: 05011417559383