Air Wick® Aerozol - Białe Kwiaty

Cechy produktu

  • Eliminuje Brzydkie Zapachy
  • 100% naturalna mgiełka

Dostępny w: 240ml

Opis produktu

Aerozol Białe Kwiaty. Świeżość w rozpylanej mgiełce

Sposób użycia: Trzymaj puszkę pionowo, skieruj wylot sprayu w kierunku środka pomieszczenia i naciśnij przycisk

Środki ostrożności: Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie
lub etykietę. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy
stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.
Uwaga: używaj tego produktu ściśle według instrukcji. Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej
temperatury 50ºC. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Ekstremalne temperatury mogą wystąpić w
samochodach, okolicach piecyków i kominków. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu. NIE ROZPYLAĆ BEZPOŚREDNIO
NA POWIERZCHNIĘ. W przypadku kontaktu z powierzchnią, przetrzeć natychmiast wilgotną ściereczką. NIE ROZPYLAĆ
BEZPOŚREDNIO NA ŻYWNOŚĆ I UBRANIA. 5% zawartości jest łatwopalna.

PL_PL_03059943016569

Product Code: 03059943016569