Air Wick Pure Aerosol o zapachu Śródziemnomorskiej Pomarańczy

Opis produktu

Orzeźwiający Air Wick Pure o zapachu śródziemnomorskiej pomarańczy to nowy wymiar aerozoli Air Wick. Nowe odświeżacze powietrza Air Wick Pure eliminują nieprzyjemne zapachy, nie tworząc wilgotnej mgiełki i pozostawiają piękny zapach oraz uczucie świeżości. Formuła bez dodatku wody, nie pozostawia mokrych śladów i zapewnia długotrwałą świeżość usuwając brzydki zapach w ciągu kilku sekund.

Sposób użycia: Trzymaj puszkę pionowo, skieruj wylot sprayu w kierunku środka pomieszczenia i naciśnij przycisk. OSTROŻNIE: Używaj tego produktu ściśle
według instrukcji. Rozmyślne nadużycie przez świadome wytwarzanie wysokich stężeń i wdychanie zawartości może być szkodliwe lub śmiertelne. Nie wdychać aerozolu.
Używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Trzymać z dala od zwierząt domowych. Chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C.
Ekstremalne temperatury mogą wystąpić w samochodach, okolicach piekarników i kominków. Nie rozpylać w pobliżu urządzeń elektrycznych i źródeł ciepła. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

Air Wick Pure odświeżacz powietrza w aerozolu o zapachu Śródziemnomorskiej pomarańczy. Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik
pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.
Zawiera: d-Limonene, Citral, Linalool.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu.
Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

EA_3034244

Product Code: 5900627069549