Air Wick Pure Aerosol o zapachu Orzeźwiającym

Opis produktu

Orzeźwiający Air Wick Pure o zapachu kwiatów cytryny to nowy wymiar aerozoli Air Wick. Nowe odświeżacze powietrza Air Wick Pure eliminują nieprzyjemne zapachy, nie tworząc wilgotnej mgiełki i pozostawiają piękny zapach oraz uczucie świeżości. Formuła bez dodatku wody, nie pozostawia mokrych śladów i zapewnia długotrwałą świeżość usuwając brzydki zapach w ciągu kilku sekund.

Sposób użycia: Trzymaj puszkę pionowo, skieruj wylot sprayu w kierunku środka pomieszczenia i naciśnij przycisk. OSTROŻNIE: Używaj tego
produktu ściśle według instrukcji. Rozmyślne nadużycie przez świadome wytwarzanie wysokich stężeń i wdychanie zawartości może być szkodliwe lub
śmiertelne. Nie wdychać aerozolu. Używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Trzymać z dala od zwierząt domowych. Chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C.
Ekstremalne temperatury mogą wystąpić w samochodach, okolicach piekarników i kominków. Nie rozpylać w pobliżu urządzeń elektrycznych i źródeł ciepła. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

Air Wick Pure odświeżacz powietrza w aerozolu o zapachu Kwiat bawełny. Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Stosować tylko zgodnie z zaleceniami. Chronić przed dziećmi.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C.
Zawiera: d-Limonene, Citral, p-t-Butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde, Linalol.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Wyrzucać tylko puste opakowania. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą
zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

EA_3054128

Product Code: 5900627073423