Air Wick Aromatyczna Mgiełka Komplet Jabłko z Cynamonem

Dostępny w: 20ml

Opis produktu

Wracasz do domu. Nie musisz się nawet rozglądać – wystarczy sam zapach. Aromat jabłka z cynamonem pamiętasz jeszcze z dzieciństwa, ale on przecież nigdy się nie znudzi. Jedyny i niepowtarzalny. Tak pachnie obietnica radości, chwila zapomnienia i poczucie, że wszystko jest na swoim miejscu – dokładnie tak, jak być powinno. Air Wick Aromatyczna Mgiełka Jabłko z Cynamonem uwalnia pachnącą mgiełkę z olejkami eterycznymi nawet przez 45 dni*. Urządzenie wyposażyliśmy w funkcję stand-by, dzięki której pracuje w dwóch cyklach — uwalnia mgiełkę przez 8 godzin, po czym przechodzi w stan uśpienia na kolejne 16 godzin.

Z Air Wick Aromatyczna Mgiełka możesz regulować intensywność i częstotliwość uwalniania zapachu zależnie od pomieszczenia i jego wielkości. Idealnie sprawdzi się w pokoju, kuchni i biurze. Elegancki design pasuje do każdego wnętrza i stylu.

*przy wyborze najniższego poziomu intensywności urządzenia Air Wick.

Zakup wkładu do odświeżacza do powietrza Air Wick Aromatyczna Mgiełka to znakomita decyzja, dzięki której szybko wypełnisz swój dom ulubionym zapachem. Po włożeniu do odświeżacza Air Wick wkład uwalniać będzie zapach z olejkami eterycznymi w formie delikatnej, pachnącej mgiełki, która uniesie się w powietrzu. Dzięki kompaktowej budowie, eleganckim designie i długim działaniu zasilanym bateriami odświeżacz Air Wick Aromatyczna Mgiełka znakomicie sprawdzi się w każdym pokoju, biurze czy kuchni. Air Wick Aromatyczna Mgiełka posiada funkcję stand-by, dzięki której pracuje w dwóch cyklach – uwalnia mgiełkę przez 8 godzin, po czym przechodzi w stan uśpienia na 16 godzin. Możesz regulować intensywność i częstotliwość uwalniania mgiełki zależnie od pomieszczenia i jego wielkości.

Niebezpieczeństwo. Zawiera węglowodory, C12-C16, izoalkany, cykliczne, < 2% aromatyczne, węglowodory, C11-C13, izoalkany, < 2% aromatyczne. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe, może grozić śmiercią. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Zawiera Eugenol, Coumarin, alpha-Methylcinnamaldehyde, Dimethylcyclohex-3-ene- 1-carboxaldehyde i Cinnamaldehyde. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

Urządzenie działa na baterie. DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE PRZEZ DOROSŁYCH. Nieprzeznaczone do użytku przez dzieci ani osoby o obniżonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej.

Używaj tylko baterii alkalicznych. Upewnij się, że baterie są prawidłowo umieszczone w urządzeniu zgodnie z oznaczeniami (+) i (-). Jeśli nastąpi jakikolwiek wyciek z baterii, usuń ją i wyczyść dokładnie urządzenie. Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterie. Jeśli planujesz ponad tygodniowy pobyt poza domem, wyłącz urządzenie. Chronić urządzenie przed źródłami ciepła, ogniem, urządzeniami elektrycznymi, słońcem i przed nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Nie używaj jednocześnie baterii używanych i nowych, różnych producentów czy różnych typów. Baterie nie powinny być narażone na działanie wody, ognia czy wysokich temperatur. Nie powoduj spięcia. Nie ładuj baterii. Utylizacja: należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy prawne. Wyjąć baterie. Baterie zawierają 0% Hg, 0% Cd, 0% Pb. Zutylizuj zużyty pojemnik po wkładzie. Urządzenie wyrzuć do odpowiednio oznaczonego kosza.

WYŁĄCZ URZĄDZENIE PRZED WŁOŻENIEM WKŁADU. Wkłady wyposażone są w zakrętkę zabezpieczającą przed dostępem dzieci. Po otwarciu nie przechowuj wkładu poza urządzeniem. Nie zostawiaj wkładu bez nadzoru. Pusty wkład bezpiecznie wyrzuć poza zasięgiem dzieci. Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI I ZWIERZĘTAMI DOMOWYMI. NIE POŁYKAĆ. Używać jedynie z wkładami Air Wick Essential Mist.

EA_3201017