Air Wick 24/7 Active Fresh Wkład Maliny i Limonka

Opis produktu

Ciekawe, co dzisiaj się wydarzy? Przygoda? Szansa? Zabawa? Jak miło patrzeć na uśmiechniętych ludzi! Wszyscy tacy ładni, w letnich strojach, zrelaksowani. Na jednym straganie maliny, na drugim limonki – przyroda oferuje nam swoje dary i swoją energię. Dlaczego nie czerpać z niej pełnymi garściami? Wkład Air Wick 24/7 Active Fresh Maliny i Limonka z formułą na bazie wody zawiera naturalne olejki eteryczne. Pasuje do odświeżacza Air Wick 24/7 Active Fresh – wystarczy go włożyć do urządzenia, aby poczuć owocowe orzeźwienie aż do 70 dni.

Dziękujemy za wybór odświeżacza do powietrza Air Wick 24/7 Active Fresh – naszego pierwszego automatycznego odświeżacza powietrza z formułą na bazie wody. Użycie Air Wick 24/7 Active Fresh jest bardzo proste i intuicyjne – na pewno pomoże Ci w tym graficzna instrukcja zamieszczona na opakowaniu.

Aby pierwszy raz uruchomić urządzenie musisz otworzyć jego front i wyjąć z wkład. Za wkładem znajduje się miejsce na wsadzenie dwóch baterii. Pamiętaj jednak, żeby przed ich zamontowaniem upewnić się, że urządzenie jest wyłączone – wyłącznik znajduje się z boku odświeżacza. Gdy zamontujesz baterie, ale jeszcze przed wsadzeniem wkładu zapachowego z formułą na bazie wody naciśnij górną część wkładu pięć razy, aż zacznie w charakterystyczny sposób wydobywać się z niego mgiełka zapachowa. Pamiętaj, aby zrobić to z dala od twarzy.

Montaż wkładu jest bardzo prosty – wystarczy go wsunąć do urządzenia i lekko unieść do góry. Potem należy zamknąć front i włączyć odświeżacz, aby cieszyć się swoim ulubionym zapachem. Pamiętaj, że z Air Wick 24/7 Active Fresh możesz ustawić poziom intensywności zapachu. A jeśli potrzebujesz natychmiastowego powiewu świeżości – użyj przycisku „Boost” znajdującego się na górze odświeżacza.

Ze względów bezpieczeństwa Air Wick 24/7 Active Fresh powinien zawsze znajdować się na wysokości co najmniej ok. 200 cm nad podłogą. Jeżeli Twój odświeżacz ma pozostać nieużywane przez dłuższy czas, zalecamy wyjęcie z niego wkładu i/lub baterii.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Przed użyciem zapoznaj się ze środkami ostrożności i instrukcją, którą zachowaj. Zanim wymienisz wkład zapachowy, upewnij się, że przełącznik urządzenia jest w pozycji „OFF”. Przed włączeniem, skieruj wylot urządzenia z dala od twarzy. Urządzenie automatycznie uwolni zapach 15 sekund po włączeniu. Ze względów bezpieczeństwa należy przestrzegać instrukcji użycia na opakowaniu. UWAGA: Używaj zgodnie z przeznaczeniem, wyłącznie z urządzeniem Air Wick. Rozmyślne nadużycie przez świadome wytwarzanie wysokich stężeń i wdychanie zawartości może być szkodliwe lub śmiertelne. Nie wdychać aerozolu. Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Śliski na twardych powierzchniach. Niektóre twarde powierzchnie mogą stać się wilgotne podczas spryskania. W przypadku kontaktu z powierzchniami natychmiast przetrzeć wilgotną szmatką. NIE NALEŻY rozpylać bezpośrednio na powierzchnie, zwierzęta domowe, pościel dla zwierząt, żywność lub tkaniny. Ekstremalne temperatury mogą wystąpić w samochodach oraz w pobliżu piekarników i kominków. UWAGA: PRODUKT ZAWIERA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA SIĘ.

Łatwopalna ciecz i pary. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Używać tylko zgodnie z zaleceniami. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów
zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

EA_3236704