Air Wick® Stick Up® - Różany Ogród

Cechy produktu

  • Świeżość aż do 4 tygodni
  • Neutralizuje nieprzyjemne zapachy
  • Możliwość kontroli intensywności zapachu.
  • Dyskretny dzięki niewielkim rozmiarom - idealny do małych pomieszczeń

Dostępny w: 60 g

Opis produktu

Odswiezacz powietrza w żelu Różany ogród

Przed użyciem przeczytaj i zachowaj informacje o sposobie użycia i środkach ostrożności.

Środki ostrożności: Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. W razie
połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Nie umieszczać w pobliżu źródeł ciepła lub bezpośredniego działania światła słonecznego. Chronić przed zwierzętami domowymi.

PL_PL_08002990001014

Product Code: 08002990001014