Botanica by Air Wick Wkład Karaibski Wetiwer & Drzewo Sandałowe

Dostępny w: 19ml

Opis produktu

Świat płynie leniwie we właściwym kierunku, a Ty odpoczywasz w hamaku. Ale nie nudzisz się ani trochę. Skupiasz się na zapachach wokół. Możesz mieć zamknięte oczy i w ogóle się nie ruszać, a i tak jest ciekawie. Szum egzotycznych traw rozgrzanych w słońcu. Ciepła kora nieznanych drzew o korzennym aromacie. Jak zmysłowe potrafią być zapachy prosto z natury! Pozwól się im ukołysać i zrelaksować w Twoim domu i użyj w odświeżaczu powietrza Air Wick wkład Botanica by Air Wick Karaibski Wetiwer & Drzewo Sandałowe. Botanica by Air Wick Karaibski Wetiwer & Drzewo Sandałowe nie jest aerozolem i nie zawiera ftalanów, acetonu ani barwników. Wszystkie składniki pozyskano z dbałością o przyrodę. Elegancki kształt urządzenia uwalnia zapach w górę oraz na boki pozwalając mu wypełnić całe pomieszczenie i umożliwia dowolne ustawienie intensywności zapachu. Elektryczny odświeżacz powietrza Botanica by Air Wick Karaibski Wetiwer & Drzewo Sandałowe pasuje wszędzie, gdzie chcesz stworzyć atmosferę egzotycznego relaksu.

Wkład do elektrycznego odświeżacza powietrza Botanica by Air Wick to świetny wybór! Aby użyć go w swoim odświeżaczu najpierw zdejmij plastikową nakrętkę z wkładu. Umieść go w dolnej części wtyczki, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Upewnij się, że wkład cały czas znajduje się w pozycji pionowej. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Gotowe! Aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność zapachu, przekręć tarczę na górze wtyczki. Największy znak to największa intensywność.
Jeśli chcesz wymienić wkład, wyjmij urządzenie z gniazdka i wyciągnij buteleczkę z wtyczki

Zawiera: Linalool, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Eucalyptol. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażenienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić sie pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić sie pod opiekę lekarza. Zawiera: Coumarin, Citronellol, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1- carbaldehyde Dihydro Pentamethylindanone, Eugenol, Methyl dihydroxy-dimethylbenzoate, Trimofix, Linalyl Acetate, trans-Rose ketone- 1, Citral, Dipentene, Delta-Damascone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.

EA_3112808