Botanica by Air Wick Wkład Wanilia & Himalajska Magnolia

Dostępny w: 19ml

Opis produktu

Czujesz, jakby świat przez chwilkę był tylko dla Ciebie. Świeże, górskie powietrze wypełnia Twoje płuca. Magnolia zakwitła tylko dla Twoich oczu. Ciepły i kojący zapach wanilii pasuje tu idealnie. Jakby ktoś wiedział, że tego właśnie potrzebujesz. Wszystko jest na swoim miejscu – sprawy i Ty. Co za idealne połączenie. To Botanica by Air Wick Wanilia & Himalajska Magnolia. Ten Air Wick nie jest aerozolem i nie zawiera ftalanów, acetonu ani barwników. Wszystkie składniki pozyskano z dbałością o przyrodę. Nowy kształt urządzenia uwalnia zapach w górę oraz na boki co zapewnia pełnię zapachu. Elegancki design umożliwia dowolne ustawienie intensywności aromatu. Elektryczny odświeżacz powietrza Botanica by Air Wick pasuje do każdego pomieszczenia i wszędzie zapewni poczucie harmonii i wyjątkowości.

Wkład do elektrycznego odświeżacza powietrza Botanica by Air Wick to świetny wybór! Aby użyć go w swoim odświeżaczu najpierw zdejmij plastikową nakrętkę z wkładu. Umieść go w dolnej części wtyczki, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Upewnij się, że wkład cały czas znajduje się w pozycji pionowej. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Gotowe! Aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność zapachu, przekręć tarczę na górze wtyczki. Największy znak to największa intensywność.
Jeśli chcesz wymienić wkład, wyjmij urządzenie z gniazdka i wyciągnij buteleczkę z wtyczki

Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażenienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić sie pod opiekę lekarza. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić sie pod opiekę lekarza.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami.

EA_3112806