Air Wick® Freshmatic® - Life Scents™ Tajemnicze Ogrody z Dzieciństwa

Cechy produktu

  • Odkryj tajemnicę dojrzewających w słońcu malin, kwitnących róż i delikatnie miękkich cukrowych pianek.
  • Zapach, który wypełnia wnetrze i pomaga stworzyc niepowtarzalna atmosfere w Twoim domu.
  • Automatycznie roztacza zapach nieprzerwanie aż do 60 dni* *w oparciu o najniższy poziom intensywności zapachu
  • Wybierz jedno z trzech ustawień, by osiągnąć odpowiedni poziom intensywności zapachu.
  • Każdy wkład to nawet do 2400 dawek zapachu

Dostępny w: 250 ml

Opis produktu

Wkład do odświeżacza automatycznego Freshmatic o zapachu Tajemniczych ogrodów z dziecinstwa.

Przed użyciem zapoznaj się ze środkami ostrożności i instrukcją, którą zachowaj. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone (przełącznik w pozycji „OFF”) zanim przystąpisz do założenia wkładu uzupełniającego. Przy włączaniu skieruj wylot dyfuzora z dala od twarzy. Po włączeniu dyfuzor zadziała automatycznie po 15 sekundach. Ze względów bezpieczeństwa przeczytaj uważnie i stosuj instrukcję obsługi umieszczoną na puszce z aerozolem i na opakowaniu urządzenia Freshmatic. Nie kieruj urządzenia bezpośrednio na pożywienie, tkaniny lub powierzchnie. W przypadku kontaktu z powierzchnią, natychmiast przetrzyj powierzchnię wilgotną szmatką.

Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Stosować wyłącznie jak wskazano. Zawiera dl-Citronellol.Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Używać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

PL_PL_05900627062618

Product Code: 05900627062618