Air Wick® Świeczka Zapachowa Wiśniowe Sady

Cechy produktu

  • Poczuj prawdziwie soczysty zapach prosto z wiśniowych sadów pachnących słodkimi owocami.
  • Wspaniały zapach przez cały czas palenia swieczki

Dostępny w: 105g

Opis produktu

Air Wick Essential Oils to kompozycje zapachowe, które zostały zainspirowane naturalnymi esencjami pochodzącymi z owoców, kwiatów i roślin, aby stworzyć wyjątkowy nastrój w Twoim domu.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać środki ostrożności umieszczone na opakowaniu. Należy zachować opakowanie, aby w razie konieczności móc ponownie przeczytać jego treść. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować niebezpieczeństwo pożaru, obrażenia osobiste albo stłuczenie szkła. Nie używać, jeśli szkło jest uszkodzone. Nie wkładać do świeczki innych przedmiotów (np. zapałek). Nigdy nie pozostawiać palącej się świeczki bez nadzoru, w pobliżu materiałów łatwopalnych lub na dłużej niż 4 godziny. Zawsze pozostawiaj przynajmniej 20 cm między palącymi się świeczkami. Należy stawiać na płaskich powierzchniach, odpornych na wysokie temperatury, z daleka od przeciągu. Nie palić świeczek bezpośrednio na lub w pobliżu przedmiotów mogących się zapalić. Nie używać na gorących powierzchniach (np. telewizorze) albo powierzchniach, które mogą ulec zniszczeniu przez kontakt z ciepłem. Utrzymywać knot o długości 1 cm, aby uniknąć nadmiernego palenia. Nie przenosić i nie przechylać gdy świeczka pali się lub zanim ciecz zastygnie. Nie pozwól,aby ogień dotykał szkła. Zaprzestać używania, jeśli pozostało mniej niż 1 cm wosku i nigdy nie pozwolić, żeby świeczka wypaliła się do końca. Gasić świeczkę lekkim dmuchnięciem. Nie używać szkła świeczki do picia lub przechowywania jedzenia.

Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Zawiera: Limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

PL_PL_05900627061369

Product Code: 05900627061369