Świeca Air Wick Essential Oils o zapachu Korzennej czerwonej pomarańczy

Cechy produktu

  • Wzbogać zimową atmosferę w swoim domu zapachem korzennej czerwonej pomarańczy i kadzidła.
  • Wspaniały zapach przez cały czas palenia swieczki.

Opis produktu

Air Wick Essential Oils to kompozycje zapachowe, które zostały zainspirowane naturalnymi esencjami pochodzącymi z owoców, kwiatów i roślin, aby stworzyć wyjątkowy nastrój w Twoim domu.

Świeca Air Wick Essential Oils o zapachu Korzennej czerwonej pomarańczy. UWAGA. Zawiera: Cinnamaldehyde. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik zawsze usuwać do odpowiednio oznakowanych konterenów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. Zawiera: Methylcinnamic aldehyde, Eugenol i Linalool. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Dystrybutor: RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o., ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. Infolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17). Informacje o użytkowaniu: Przed użyciem zapoznaj się ze sposobem użycia umieszczonym na opakowaniu.

Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować zagrożenie pożarowe, obrażenia ciała lub doprowadzić do rozbicia szkła. Stawiać na płaskiej, odpornej na ciepło powierzchni, z dala od przeciągu. Przechowywać świeczkę w pozycji pionowej. Nie używać na gorących powierzchniach, np. TV. Nie przenosić i nie przechylać gdy świeczka pali się lub zanim ciecz zastygnie. Nie dopuścić żeby płomień dotykał szkła. Szkło jest gorące podczas i po użyciu. Nie używać, jeśli szkło jest uszkodzone. Gasić świecę lekkim dmuchnięciem. Zawsze pozostaw co najmniej 20 cm pomiędzy palącymi się świecami. Nie palić świec na lub w pobliżu czegokolwiek, co może się zapalić. Osoby cierpiące na nadwrażliwość zapachową powinny zachować ostrożność przy stosowaniu tego produktu. Odświeżacze powietrza nie mogą zwolnić z przestrzegania zasad postępowania w zakresie higieny.

EA_3047532

Product Code: 5900627071634